ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

ห้องวิชา วิสาหกิจชุมชน ...ID 4011

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สมพงศ์ ตันติวงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา วิสาหกิจชุมชน  โดย อ.สมพงศ์  ตันติวงศ์ไพศาล  ปีการศึกษา ฦ๒๕๕๔ เทอมที่สอง

วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๕๕....ห้อง H 107 

ความรู้ความเข้าเรื่องวิสาหกิจชุมชน...

ความหมาย/ความสำคัญ ของวิสาหกิจชุมชน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ตัวอย่างความสำเร็จและล้มเหลว

การบ้าน....