ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

โครงงานช่าง

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24พิเชษฐ์ บำบัดทุกข์ โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนโครงงานช่างเป็นการทดลองใช้งาน ClassStart กับนักเรียนชั้น ม.๖ ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง) เป็นการเรียนในรูปแบบการทำโครงงานที่นักเรียนคิดโครงงานเพื่อแก้ปัญหาสภาพในโรงเรียนให้ดีขึ้น และผลงานก็สร้างไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสจบการศึกษาในปีนี้ โดยการใช้งาน ClassStart เพื่อเป็นการรายงานความคืบหน้าในการทำโครงงานเป็นระยะๆ