ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ม.ปลาย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24อดิศักดิ์ ข้าวหอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวารินชำราบ

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ม.ปลาย