โภชนศาสตร์สัตว์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

คุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ การวิเคราะห์, น้ำ, คาร์โบไฮเดรต, โปรตีน, ไขมัน, วิตามิน, แร่ธาตุ, เคมีในอาหารสัตว์