คำยืมในภาษาไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

ธรรมชาติของการยืมภาษา ความเป็นมาของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

ลักษณะคำยืมในภาษาไทย วิเคราะห์ลักษณะคำยืม ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย