การใช้ ClassStart รุ่น 1 (9-10 สิงหาคม 2555)

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย ClassStrat กลุ่มโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนเครือข่าย