ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

งานไม้เบื้องต้น

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ใย ยศยิ่ง โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                ศึกษาลักษณะ  ชนิด  ขนาดของไม้  เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วิธีการ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก การเข้าปากไม้

การประกอบและการตกแต่งชิ้นงาน

                ปฏิบัติงานฝึกทักษะเกี่ยวกับการอ่านแบบ กะ วัด ตัด ไส เพลาะ เจาะ บาก เข้าปากไม้ ประกอบตกแต่งชิ้นงาน ผลิตชิ้นงานตามแบบกำหนด