ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

หลัการจัดการ

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี วิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ