ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

การวางแผนการศึกษา

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24โกสุม สายใจ วิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา