ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24พรประภา วัชรคุปต์ โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุกลาบ