การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24พรประภา วัชรคุปต์ โรงเรียนบุญวัฒนา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุกลาบ