การพับใบเตยหอมเป็นดอกกุหลาบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการพับใบเตยหอมเป็นดอกกุกลาบ