ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

กิจกรรมแนะแนวม.2/4

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สุปรียา โฉมวรรณ์ โรงเรียนวัดทรงธรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่