ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

กลุ่มงานสื่อนิเทศ สพป.นค.1

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24สุวิทย์ ดวงดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

งานนิเทศการจัดการเรียนการสอนสาระศิลปะของครูศิลปะในสังกัด