วิธีทำน้ำยาล้างจาน

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ฐิติรัตน์ คำเหลือง โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน


ทำน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติไม่มีสารพิษเจือปนประหยัด