วิธีทำน้ำยาล้างจาน

ฐิติรัตน์ คำเหลือง

โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

คำอธิบายชั้นเรียน


ทำน้ำยาล้างจานจากธรรมชาติไม่มีสารพิษเจือปนประหยัด