ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

ส21101 วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.1

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24แสงนภา ผูกไมตรี โรงเรียนโชคชัยสามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

สังคม ม. 1