344-484 วิทยาการเข้ารหัสลับเบื้องต้น (2/2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

วัน - เวลาเรียน  พุธ 9.00-10.00 น. ห้อง CS201 และ พฤหัสบดี 13.00 -15.00 น. ห้อง CS101