ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ประเสริฐ เฉียงสระน้อย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมด 9 ดวง