ทดลองใช้งาน ClassStart รุ่นใหม่ ใช้ได้ดีกับโทรศัพท์และแท็บเล็ต    ClassStart รุ่นใหม่

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ผู้สอน/สถานศึกษา Ico24ประเสริฐ เฉียงสระน้อย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีทั้งหมด 9 ดวง