คณิตศาสตร์ ม.4


ผู้สอน
ครูจิราวรรณ ชุ่มวงค์
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 13 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.4

รหัสวิชา
100

สถานศึกษา
ถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 คะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books