homeคณิตศาสตร์ ม.4
person
คณิตศาสตร์ ม.4

ผู้สอน
ครูจิราวรรณ ชุ่มวงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
100

สถานศึกษา
ถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 คะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)