homeม.4/1 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
person
ม.4/1 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

ผู้สอน
นาย สุริยันต์ แก้วชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.4/1 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1000

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสร้างภาพเคลื่อนไหว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)