homeวิชาพัฒนานิสิต กลุ่ม 1
person
วิชาพัฒนานิสิต กลุ่ม 1

ผู้สอน
นาย ธนกฤต รุ่งวิสัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาพัฒนานิสิต กลุ่ม 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10012

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)