homeรายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)
person
รายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)

ผู้สอน
นางสาว จนัสธร อาษาศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา วิเคราะและออกแบบระบบ (3204-2105)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10016

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาที่เรียน เป็นนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ระดับ ปวส.2  


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)