การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ผู้สอน

นาย สารวุฒิ ช่วยสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10017

สถานศึกษา
โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฏร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.