homeCS7::การสร้าง WebSite ด้วยตัวเองใน 7 วัน
personperson_add
CS7::การสร้าง WebSite ด้วยตัวเองใน 7 วัน

ผู้สอน
person
นาย สมภพ ไอที
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
CS7::การสร้าง WebSite ด้วยตัวเองใน 7 วัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1002

สถานศึกษา
Online

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น -Introduction -เริ่มต้นกับ Dreamweaver -การใส่ส่วนของข้อความลงในเว็บเพจ -การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ -การสร้างตาราง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)