CS7::การสร้าง WebSite ด้วยตัวเองใน 7 วัน


ผู้สอน
นาย สมภพ ไอที
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
CS7::การสร้าง WebSite ด้วยตัวเองใน 7 วัน

รหัสวิชา
1002

สถานศึกษา
Online

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น -Introduction -เริ่มต้นกับ Dreamweaver -การใส่ส่วนของข้อความลงในเว็บเพจ -การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ -การสร้างตาราง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books