homeวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ ครูเพ็ญศรี
person
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ ครูเพ็ญศรี

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ ครูเพ็ญศรี

Class ID
10020

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาร่วมชั้น ระดับ ปวส.1 คอมพิวเตอร์ 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)