homeวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูเพ็ญศรี
person
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูเพ็ญศรี

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ครูเพ็ญศรี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10022

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สมาชิก ปวส. 1 กร 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)