homeหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเรียน 55006.152 ภาษาอังกฤษ
person
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเรียน 55006.152 ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
นาย อภินันท์ อามีเราะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเรียน 55006.152 ภาษาอังกฤษ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10025

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาหลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)