นักศึกษาฝึกงาน 2014

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ปี 2014