homeเทคโนโลยี
personperson_add
เทคโนโลยี

ผู้สอน
person
นางสาว จิราพร สังข์เขี้ยว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10028

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)