ผู้สอน
นาย บัณฑิต มีเถื่อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา การเขียนแบบไฟฟ้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10029

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

อนุญาตเฉพาะสมาชิกเท่านั้น