homeคอมพิวเตอร์ 4 รหัสวิชา ง32202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
คอมพิวเตอร์ 4 รหัสวิชา ง32202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย สยาม นามสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 4 รหัสวิชา ง32202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Authorware7.0


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)