คอมพิวเตอร์ 4 รหัสวิชา ง32202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้สอน

นาย สยาม นามสน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ 4 รหัสวิชา ง32202 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10031

สถานศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

คำอธิบายชั้นเรียน

Authorware7.0


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.