homeLCCS 535 ดนตรีวิเคราะห์ (Music Analysis)
person
LCCS 535 ดนตรีวิเคราะห์ (Music Analysis)

ผู้สอน
Dr. Phodchara Suwannaphachana
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
LCCS 535 ดนตรีวิเคราะห์ (Music Analysis)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10040

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เว็บสำหรับการเรียนการสอนรายวิชาดนตรีวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2/2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)