วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

เริ่ม ปีการศึกษา 2557

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โรงเรียนกุยบุรีวิทยา