เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ดนตรีตามใจม.6/6

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ดนตรีตามใจเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชา ดนตรี-นาฏศิลป์  ศ 33102 แต่เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสุขโดยมีอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีมติพัฒน์  เชิดสุข เป็นผู้สอน