ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตเทคโนฯ
ผู้สอน

นาย สมพร จินากูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตเทคโนฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10050

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.