homeภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตเทคโนฯ
personperson_add
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตเทคโนฯ

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตเทคโนฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10050

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)