วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปวช. ห้อง ชก.2/1
ผู้สอน

นางสาว มัลลิกา สัตนาโค

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปวช. ห้อง ชก.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10054

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พิ้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.