homeวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปวช. ห้อง ชก.2/1
personperson_add
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปวช. ห้อง ชก.2/1

ผู้สอน
นางสาว มัลลิกา สัตนาโค
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ปวช. ห้อง ชก.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10054

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์พิ้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)