ผู้สอน
นาย นิคม วุฒิยา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

งานคอมพิวเตอร์ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10057

สถานศึกษา

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

งานคอมพิวเตอร์ 6 เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  "Adobe Dreamweaver CS6"