homeงานคอมพิวเตอร์ 6
personperson_add
งานคอมพิวเตอร์ 6

ผู้สอน
นาย นิคม วุฒิยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
งานคอมพิวเตอร์ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10057

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

งานคอมพิวเตอร์ 6 เป็นวิชาที่ว่าด้วยการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  "Adobe Dreamweaver CS6"


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)