homeชีววิทยา ม.4
person
ชีววิทยา ม.4

ผู้สอน
นางสาว พัตตู อาแวกาจิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยา ม.4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10062

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียน ม.4 และผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวเนื้อหาชีววิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)