homeการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
person
การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

ผู้สอน
นาง พัชรี ศรีภู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10068

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)