อาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ