homeอาชีพ
personperson_add
อาชีพ

ผู้สอน
นางสาว วริญญา ชิณหงส์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10080

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเกี่ยวกับอาชีพเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)