เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Basic English for kids

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในชั้นเรียนนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับเด็กเพื่อการเข้าใจ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ โดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการสอน และมีการตรวจสอบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการทำแบบฝึกหัด