ผู้สอน
ดร. บดินทร์ แวลาเตะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Public Speaking


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10090

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

Discussing and expressing opinions; oral reports; debating; practicing how to serve as a master of ceremony and a moderator