homeการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(ขอนแก่นวิทยายน)
personperson_add
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(ขอนแก่นวิทยายน)

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์(ขอนแก่นวิทยายน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10091

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)