homeนโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.
personperson_add
นโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10096

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)