homeL e a r n m c u
person
L e a r n m c u

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
L e a r n m c u

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10102

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

Course , Educational Innovation and Information Technology.,  Information and Innovation in Social Studies.,  Teaching Aids Production.,   Introduction to Computer and Information Technology., Usage of Language and Technology for Teachers.,  Technique of Higher Learning.,  English Teaching Aids Development.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)