มัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

http://youtu.be/T2XcTPZB5Yo