homeภาษาจีนขั้นต้น
personperson_add
ภาษาจีนขั้นต้น

ผู้สอน
person
นางสาว รุจินันท์ ปัญญาจิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีนขั้นต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10110

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)