ผู้สอน
นางสาว รุจินันท์ ปัญญาจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีนขั้นต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10110

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาจีนพื้นฐานสำหรับผู้ที่สนใจ