ผู้สอน
สมศักดิ์ แดงติ๊บ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Thin Film Physics and Technology


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10116

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา