Basic Guitar

ผู้สอน
person
นาย ธนากร สุทธิธรรม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Basic Guitar

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10129

สถานศึกษา
Zaadoat Guitar School (online)

คำอธิบายชั้นเรียน

Class นี้มีไว้นำหรับสะสมคะแนนการอัดคลิปของนักเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)