Basic Guitar

ธนากร สุทธิธรรม

Zaadoat Guitar School (online)

คำอธิบายชั้นเรียน

Class นี้มีไว้นำหรับสะสมคะแนนการอัดคลิปของนักเรียน