SWU 371 B03


ผู้สอน
พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 371 B03

รหัสวิชา
1013

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายวิชา

Creaticity Innovation and Technology

Thu 13.30 pm -17.20 pm

SC3G, 3H


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books