homeวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
personperson_add
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

ผู้สอน
person
นาย พีระพงศ์ ถิระโชติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

หมายเลขของวิชา (Class ID)
10148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี  โดยใช้โปรแกรม Dev c++ ในการลงมือทำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)