homeวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
personperson_add
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

ผู้สอน
person
นาย พีระพงศ์ ถิระโชติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10148

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี  โดยใช้โปรแกรม Dev c++ ในการลงมือทำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)