การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์


ผู้สอน
Mr Pharadorn Reechaipichitkul
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา
1015

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำอธิบายวิชา

 

     ศึกษาหลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่ง I/O  

ชนิดของแฟ้มข้อมูลต่างๆ , Operation , Central Structure , โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ

การใช้แฟ้มข้อมูลโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งที่เป็นปัจจุบันในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books